Dagens Sång

Herrliga land, frihetens stamort på jorden


Text & Musik: Johan Vilhelm Berger & Johan Erik Nordblom

Herrliga land!
Frihetens stamort på jorden!
Hell dig, du drottning i Norden!
Fädernesland!

Hjertat i brand,
Flammar för fädernedygder
Hell dina fridsälla bygder!
Fädernesland!

Fast är ditt band,
Knutet bland urgamla fjellar.
Hell dina dalar och hällar!
Fädernesland!

Skön är din strand.
Hell dina nät, dina plogar!
Hell dina fält, dina skogar!
Fädernesland!

Bägarn i hand!
Så lydde fädernas lära;
Lefve din kung och din ära,
Fädernesland!

Studentsanger.com

Här på Studentsanger.com hittar du utskriftvänliga Svenska Studentsånger och Studentvisor. För att enklare kunna sjunga med i visorna så har vi lagt upp klipp till youtube. Du kan också skriva ut Studentsångerna eller skicka de till din eller en väns email. Har du en eller flera Studentvisor som fattas på Studentsanger.com, skicka in de med en gång! :)

Följ oss Arrow Down

facebook Studentsånger rss Studentsånger google +1 Studentsånger